w produktachw artykułach

Jesteś tutaj: »
Fellowes
promocja bojlerow
ELPE
EXTA Life
Fellowes - oczyszczacze powietrza
więcej
ELPE

Recykling

 

 

 

 

Jak dbać o środowisko?

Najlepiej poddać zużyty sprzęt recyklingowi.

Jak i gdzie zużyty sprzęt można poddać recyklingowi?

Zostaw zużytu sprzęt w sklepie, w którym kupujesz NOWE urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli klient kupił w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i przeznaczenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495), w związku z ważną rolą, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Nabywca kupując sprzęt elektryczny przeznaczony dla gospodarstwa domowego, ma prawo zwrócić do siedziby ENEA Logistyka sp. z o.o. zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości, spełniający tę samą funkcję co kupowany sprzęt na koszt sprzedającego.

Dodatkowe informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski znaleść można na

Liście punktów zbierania zużytego sprzetu.